ศูนย์จำหน่ายผลิตภัฑณ์ ประจำภาคเหนือ

เชียงใหม่
ท.พ.ฉัตรพงศ ? ชื่นสุวรรณกุล
ห้างทองเยาวราชชื่นสุวรรณกุล 61
ถ.วิชยานนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร . (053) 235114
เปิดทำการทุกวัน 8.30 - 17.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ )