ศูนย์จำหน่ายผลิตภัฑณ์ ประจำภาคตะวันออก

ชลบุรี
คุณดำรง มงคลจิตตานนท์
ร้านตั้งเคียมกี่ 786/22-23 ถ.โพธิ์ทอง
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
มือถือ 01 - 8708863
โทร . (038) 282093
เปิดทำการทุกวัน 9.00-19.00 น.หยุดทุกวันศุกร

หรือ ไทยยนต์ชลบุรี ผู้ (จำหน่ายโตโยต้า)จก .
ข้างโรงพยาบาลชลบุรี
โทร . (038) 795931
เปิดทำการทุกวัน 9.00-16.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์

หรือ ไทยยนต ?ชลบุรี สาขาพัทยา เยื้องโรงเรียนบางละมุง
โทร . (038) 221221 เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 16.00 ์
ตราด
คุณอรุณี โกสาคาร
33 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร.039-511388 มือถือ 086-1466030 เปิดทำการทุกวัน9.00-19.00