ศูนย์จำหน่ายผลิตภัฑณ์ ประจำภาคกลาง

บางแค
คุณมานพ ฉัตรจรัลชัยศรี
459/36 ถ.เพชรเกษม ปากซอยวัดม่วง (63) บางแค เขตบางแค กรุงเทพ ฯ10160
โทร . 02-455-4425 , 801-3757
เปิดทำการทุกวัน8.00-20.00 น.
ศิริราช
คุณอัมพวรรณ สำเภาอินทร์
ร้านเสริมสวย 112 / 8 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
โทร . 02-411-3050
เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 19.00 น.(เว้นวันพุธ)
พัฒนาการ
คุณนงเยาว  กิจนิชี
213 / 326  เมืองทอง 2 โครงการ 3 ซอย 9 ถ.พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ10250      
โทร .02- 321-4687  
เปิดทำการทุกวัน  6.00 - 22.00 น.
บึงกุ่ม
คุณบุญธิดา นาคพิพัฒน์
ร้านหมอยา บี .ดี . 211 / 3 / 1 หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร . 02-373-9064
เปิดทำการทุกวัน 8.00 - 21.00 น.
บางกะปิ
คุณคณิต หงสกุล
19 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามคำแหง 12 บางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
โทร . 02-314-7528
เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 20.00 น
ปทุมธานี
นพ .ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล
91 / 115  หมู่ 8ร้านธรรมเวชโพลีคลีนิค ตลาดบางขันธ์    ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง ปทุมธานี  12120         
โทร .02-516-5624
เปิดทำการทกวัน  16.30 - 20.00 น.
วันเสาร์  9.00 - 12.00 , 16.30 - 20.00 น
ราชบุรี
คุณอัจฉรา ทิพย์สังวาลย์
ร้านประนอม 122 “ตลาดกลาง ” ถ.อัมรินทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร . (032) 337694 , 325260
เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 20.00 น
ลพบุรี
คุณสมใจ ธาราจันทร์
สำนักงานทนายความสมศักดิ์ 60/1 ซอย 7 ถ.ป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร . (036) 411246
เปิดทำการทุกวัน 6.00 - 19.00 น